Bảng giá dịch vụ văn phòng cho thuê

5 KHÓ KHĂN KHI STARTUP

Khi đã quyết định startup, lập nghiệp riêng, chắc chắn bạn sẽ phải chấp nhận những rủi ro cũng như thử thách, khó khăn đi kèm. Bài viết sau đây chia sẻ những khó khăn khi khởi nghiệp được đúc kết từ các doanh nghiệp đi trước. Từ đó, giúp bạn hình dung dễ hơn,…