HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG VÀ TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT

Hợp đồng thuê văn phòng là hợp đồng thỏa thuận giữa bên cho thuê văn phòng (chủ nhà/chủ sàn) và bên thuê văn phòng (người thuê) về việc cho thuê và thuê sử dụng văn phòng trong khoảng thời gian đã quy định trước giữa hai bên. Hợp đồng thuê văn phòng được xem là một…

NHỮNG TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH CỦA VĂN PHÒNG LÀM VIỆC BẠN CẦN BIẾT

Công việc văn phòng thường diễn ra cùng với những hoạt động thể chất và những hoạt động trí não khác nhau, vì vậy, việc bố trí diện tích cũng như không gian làm việc đóng vai trò quan trọng. Hãy cùng Casanova Building tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn diện tích của văn phòng làm việc nhé! Tiêu chuẩn lựa chọn diện…