THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/05

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐋𝐄̂̃ 𝟑𝟎/𝟒 𝐕𝐀̀ 𝟎𝟏/𝟎𝟓 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟐 Căn cứ theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ lễ, Casanova Building xin thông báo lịch nghỉ lễ như sau: 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐥𝐞̂̃: Từ 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕, 𝟑𝟎/𝟎𝟒 đến 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐, 𝟎𝟐/𝟎𝟓. 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑, 𝟎𝟑/𝟎𝟓. Trong…