Văn phòng dành cho các StartUp chỉ 2tr/tháng

Nhu cầu văn phòng dành cho StartUp hiện nay như thế nào ? Với năm 2016 là năm khởi nghiệp với hơn 1000 giấy phép kinh doanh được đăng kí mới. Tinh thần StartUp đang sục sôi tại mọi nhà. Tuy nhiên hiện nay sự thiếu hụt văn phòng để cho các StartUp. Thuận Anh Office…