Những điều cần lưu ý khi lựa chọn phòng họp.

Thông thường với các cuộc họp nhỏ thì các công ty thường tổ chức ngay tại nội bộ của mình. Tuy nhiên có những cuộc họp, sự kiện, hoặc gặp khách hàng, bạn phải chọn phòng họp ở bên ngoài. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của cuộc họp. Vì vậy nếu phải thuê phòng họp…